Працівники фронт-офісу

Максим Ворошило

Tel: 01/513 40 92

E-Mail: voroshylo@gulner.at


Юлія Майєр

Tel: 01/513 40 92

E-Mail: maier@gulner.at


Юдіт Вінклєр

Tel: 01/513 40 92

E-Mail: winkler@gulner.atКонтакт бюро

Штефан Гульнер

Адвокат

A-1010 Wien, Lugeck 7

Tel: (+43-1) 513 40 92

Fax: (+43-1) 513 40 92 74

E-Mail: office@gulner.at

UID: ATU 105 13 407


Банківські реквізити:

UniCredit BA AG, IBAN: AT 701 100 00950 476 9200, BLZ 12.000, BIC: BKAUATWW

BKS Bank AG, IBAN: AT 241700 000140 12 2475, BLZ 17.000, BIC: BFKKAT2K


Адвокатське бюро внесено під номером 970019 в реєстр фідуціарних управителів адвокатської палати Відня, яка теж виступає дисциплінарною установою. Адвокатська палата Відня знаходиться за адресою: 1010 Відень, Ротентурмштрассе 13.